อนุทิน 66045 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

Exit จาก สรพ 22 มิย 53 รพ ศรีนครินทร์ มข
1. ผู้บริหาร สามารถบอกทิศทางให้ผู้ปฏิบัติทำได้มาตรฐานและปลอดภัยและ empower ให้ผู้บริหารระดับกลางปฏิบัติได้ชัเจนด้วย
2. คณาจารย์คณะแพทย์มีความชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
3. ทีมพยาบาล มีความพยายามในการทำงานถึงแม้จะมีข้อจำกัดในเรื่องอัตรากำลัง
4. เภสัชกร ถึงมีจำนวนน้อยแต่ร่วมผลัก...ดันกับแพทย์ พยาบาล นำไปสู่ patient safety
5. ทีม risk, ER,ENV,ยา ดำเนินการตามสิ่งที่เคยเสนอแนะ


ข้อเสนอแนะการการเยี่ยมตรวจและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อ

1. คุณภาพงานเป็นไปตามมาตรฐานและมีความยั่งยืน ระบบทำให้คนทำงานสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถสร้างกิจกรรมด้วยตนเอง

2. มิติด้านจิตวิญญาณ ถ้าคนทำงานจะทำงานด้วยใจ รักทีมงาน จะทำให้งานมีความต่อเนื่องและยั่งยืน

อุบล จ๋วงพานิช

เขียน 23 Jun 2010 @ 07:28 ()


ความเห็น (0)