อนุทิน 66029 - ครูแมว enggang_ptt2

พรุ่งนี้จะไปศึกษาดูงานเรื่องการนำทักษะกระบวนการคิดไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาสอนอะไร  ยังไง เด็กเลยถูกมองว่าคิดไม่เป็น  ในที่นี้หมายถึงคิดไม่เป็นตามความคิดของท่านผู้ประเมิน  ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะต้องคิดอะไร  อย่างไร  ด้วยวิธีการใด จึงจะช่วยนักเรียนได้  ต้องลองดู......  

เขียน 22 Jun 2010 @ 21:48 ()


ความเห็น (0)