อนุทิน 66018 - ชนันธร เมืองอยู่

วันนี้อบรมเกี่ยวกับบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับการเรียนการสอน 5 วัน ตั้ง 21-25 มิ.ย.52 ได้รับความรู้ใหม่ๆ เยอะ เช่น Microsoft MultiPoint การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทศวรรษที่ 21

ทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่ 21  ได้แก่

1. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2. ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ

3. มีความคิดริเริ่ม

4. แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้

5. จัดการกับตนเองได้

6. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เขียน 22 Jun 2010 @ 15:23 ()


ความเห็น (0)