อนุทิน 66006 - ผู้เฒ่าสวนไผ่

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2553 พานักเรียน ป.6 ร.ร.บ้านแดง 21 คน ไปเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ร.ร.หนองแวงหนองตุ

เขียน 22 Jun 2010 @ 05:13 () แก้ไข 24 Sep 2013 @ 10:35, ()


ความเห็น (0)