อนุทิน 66003 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ติ่นเช้า ตี 4 ตรวจเมล์ ค้นคำ ไปออกกำลังกาย
  • เข้าโรงเรียน ประชุมกรรมการบริหาร
  • บ่ายไปให้กำลังใจ สสอ.ปากชม มาเบิกเช็คที่กรุงไทย
เขียน 22 Jun 2010 @ 04:17 () แก้ไข 22 Jun 2010 @ 16:50, ()


ความเห็น (0)