อนุทิน 65994 - krutoiting

krutoiting

หาคนเสนอความคิดได้

และยังหาคนเลือกตัดสินใจได้

แค่นี้ก็พอใจแล้วพอใจ

ที่เด็กๆกลุ่มนี้ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ที่เริ่มอ่านหนังสือไทยได้

ที่มีรอยยิ้ม และยอมรับตนเอง

ที่พยายามฝึกตนเองให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ด้วยการเรียนซ่อมเสริมทุกเย็น

และระหว่างรอให้ฉันทำงานเสร็จ พวกเขาอดทน

และใช้เวลาช่วงที่รอไปรดน้ำต้นไม้

ถอนหญ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้

เมื่อเราต่างเสร็จงาน พวกเขาก็ล้างมือมาฟังนิทาน

เราเริ่มกิจกรรมอ่าน การเล่านิทาน

หลังโรงเรียนปล่อยเด็กนักเรียนกลับบ้าน

แล้วประมาณ ครึ่งชั่วโมงทุกวัน

ยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริงๆเท่านั้น

เขียน 21 Jun 2010 @ 23:00 ()


ความเห็น (0)