อนุทิน 65985 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

โดย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ร่วมกับ  คณะเกษตร กำแพงแสน

จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร

การผลิตมะกรูดเชิงการค้าและการประกันคุณภาพกิ่งพันธุ์ วันที่  29  กรกฎาคม  2553 

และเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู ประจำปี 2553 รุ่นที่ 5  วันที่   30  กรกฎาคม 2553

อาจารย์รัฐกานต์  จันทร์แสงวสุ 089-254-1552  

หรือโทร. (034) 281090  หรือ โทรสาร (034) 281091  

เขียน 21 Jun 2010 @ 15:44 ()


ความเห็น (0)