อนุทิน #65971

คนจะประสบความสำเร็จในชีวิต  มีความคิดเป็นทุน

ในแต่ละวัน  จงมีเวลาที่จะทำงานกับความคิดของตนเอง

เขียน:

ความเห็น (0)