อนุทิน #65959

Manager มุ่งบริหารจัดการโดยออกแบบโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการสั่งงาน ส่วน Leader จะมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลง กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และสร้างแรงบันดาลใจ

เขียน:

ความเห็น (0)