อนุทิน 65959 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

Manager มุ่งบริหารจัดการโดยออกแบบโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการสั่งงาน ส่วน Leader จะมุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลง กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และสร้างแรงบันดาลใจ

เขียน 20 Jun 2010 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)