อนุทิน 65958 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  @ รอยทางบนรอยใจ 
   หล่อหลอมให้ไม่ลุ่มหลง
   จุดยืนอันมั่นคง          
   ย่อมเสริมส่งให้ยั่งยืน...
    @รากเหง้าแห่งตัวตน
   เคี่ยวให้ข้นมิฝืดฝืน
   ผ่านพ้นทุกวันคืน
   เพื่อรู้ตื่นรู้เบิกบาน
    ...........................                  
                                  ดอกไผ่
                             ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

เขียน 20 Jun 2010 @ 21:35 ()


ความเห็น (0)