อนุทิน #65945

มนุษย์ปุถุชนย่อมมีความอยาก:ความอยากในทางกุศลกรรมดีงามเรียกว่า"ฉันทะ"
แต่ความอยากในทางอกุศลกรรมชั่วร้ายเรียกว่า"ตัณหา"
เขียน:

ความเห็น (0)