อนุทิน 65945 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

มนุษย์ปุถุชนย่อมมีความอยาก:ความอยากในทางกุศลกรรมดีงามเรียกว่า"ฉันทะ"
แต่ความอยากในทางอกุศลกรรมชั่วร้ายเรียกว่า"ตัณหา"
เขียน 20 Jun 2010 @ 13:39 ()


ความเห็น (0)