อนุทิน 65945 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

  ติดต่อ

มนุษย์ปุถุชนย่อมมีความอยาก:ความอยากในทางกุศลกรรมดีงามเรียกว่า"ฉันทะ"
แต่ความอยากในทางอกุศลกรรมชั่วร้ายเรียกว่า"ตัณหา"
  เขียน:  

ความเห็น (0)