อนุทิน 65929 - krutoiting

  ติดต่อ

ฉันเรียนรู้จากอนุทินของคณาจารย์หลายท่านในบ้านหลังนี้

เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากความต้องการที่จะเรียนรู้

แม้ไม่เคยรู้จักกับท่านเป็นการส่วนตัว

ฉันกลับชอบแนวการให้ความรู้ของท่าน

เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

โดยการอ่านจากอนุทิน..สุดยอด!

  เขียน:  

ความเห็น (0)