อนุทิน 65901 - ไกทอง มุดผากิตติเดช

สติปัฎฐาน 4  ในการดำเนินชีวิต

1. กายานุปัสนาสติปัฎฐาน   สติรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกาย  กายหยั่งรู้  กิน เดิน นอน นั่ง 

2. จิตตานุปัสนาสติปัฎฐาน  สติรู้ทันจิต  จิตสั่งให้คิดในทางที่ผิด รู้อายตนะ ทั้ง 6  ตา หู จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ไม่ให้หลงใน  รูป  รส  กลิ่น  เสียง

3. เวทนานุปัสนาสติปัฏฐาน สติรู้ทันความรู้สึก  ร้อน  หนาว  เย็น  ในขณะนั้น

4.  ธัมมานุปัสนาสติปัฏฐาน  สติมั่นในธรรม  รู้ในธรรม   ทั้งรูปธรรม  และนามธรรม  รู้ความเิกิด ดับ

 

เขียน 19 Jun 2010 @ 15:25 ()


ความเห็น (0)