อนุทิน 65896 - ครูทับทิม

       วันนี้มาอบรมเชิงปฏิบัติ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน" ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 12 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมและโรงเรียนบ่อแก้ววิทยาได้นำการทดลองเรื่องออสโมซิสมาทำให้ดู ข้าพเจ้าก็ได้นำการต่อวงจรไฟกระพริบมานำเสนอและมีครูโรงเรียนพรานกระต่ายมานำเสนอเรื่องการเกิดข้างขึ้นข้างแรมด้วย

       ช่วงบ่ายก็มีการวางแผนเนื้อหาสาระในการจัดค่ายในเดือนถัดไป

เขียน 19 Jun 2010 @ 14:33 ()


ความเห็น (0)