อนุทิน 65874 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

บุคคลใด แม้นว่าสรรพสิ่งใด ๆ เป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งว่าด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี และด้วยใจก็ดี เราควรยกย่องบุคคลและสรรพสิ่งเหล่านั้นว่า "ครู..."

เขียน 19 Jun 2010 @ 08:13 ()


ความเห็น (0)