อนุทิน 65874 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

บุคคลใด แม้นว่าสรรพสิ่งใด ๆ เป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งว่าด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี และด้วยใจก็ดี เราควรยกย่องบุคคลและสรรพสิ่งเหล่านั้นว่า "ครู..."

  เขียน:  

ความเห็น (0)