อนุทิน 65868 - stt

stt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    วันที่ 14 ออกเดินทางจาก กทม. ยังไม่มีอะไรประทับใจ แต่รู้สึกประทับใจวันที่ 15 ที่วัดสวนโมก คือประทับใจหลักคำสอนของท่าน คำสอนที่โดนที่ใจมาก คือประมาณว่าคนเราไม่ต้องยึดติดอะไร มากแม้แต่คำสอนหรือตำราทางศาสนา ซึ่งแก้ไขปรุงแต่งมาแล้ว แต่เราควรยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ดี ไม่ควรยึดถือตัวกูของกู ทำอะไรควรมีสติ  ซึ่งตรงนี้ ผมเคยมีแนวคิด(ความเห็นส้วนตัวนะ) ว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี คำว่าศาสนาใด ศาสนาหนึ่งนั้นเป็นเพียงจุดร่วมใจของกลุ่มชนนั้น แต่เป้าหมายเดียวกันคือความสุข ความสงบของตัวเองและสังคม  ยกตัวอย่างง่าย ๆ ศาสนาพุทธ สอนให้สวดมนต์ ส่วนศาสนาอื่นก็มีบทสวดเป็นของตนเอง แต่ผลของการสวดมนต์  นั้นก็คือทำให้คนมีสมาธิ และสติอยู่กับตัวเอง เมื่อคนเรามีสติอยู่กับตัวเอง ก็จะเกิดความคิดที่มีเหตุผล สรุปง่าย ก็คือเกิดปัญญานั้นเอง

เขียน 18 Jun 2010 @ 23:24 () แก้ไข 19 Jun 2010 @ 00:09, ()


ความเห็น (0)