อนุทิน 65861 - ครูทับทิม

     วันนี้ได้ทดลองการประชาสัมพันธ์ข่าวกลุ่มโรงเรียนหนองคล้า  กลุ่มโรงเรียนหนองคล้าประกอบด้วยกัน 9 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านหนองคล้า  โรงเรียนบ้านวังโขน  โรงรียนบ้านแก้วสุวรรณ  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม  โรงเรียนบ้านหัวยาง  โรงเรียนบ้านแม่บัว  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล  และโรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย  อย่าลืมอเข้าไปเยี่ยมชมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพท.กพ.1 ด้วยนะคะ

http://202.143.129.37/newsonline/index.php?topic=251.0

http://202.143.129.37/newsonline/index.php?topic=250.0

http://202.143.129.37/newsonline/index.php?topic=215.0

 

เขียน 18 Jun 2010 @ 21:08 ()


ความเห็น (0)