อนุทิน 65826 - ครูทับทิม

    วันนี้ทำพิธีไหว้ครูของนักเรียน  นักเรียนมีสีหน้าแสดงถึงความสุขที่ได้แสดงความเคารพในพระคุณครู  และนักเรียนก็ได้เลือกประธานนักเรียน ซึ่งมีผู้สมัคร 2 คน เบอร์ 2 ได้รับคะแนนเสียง 143 เสียง สูงกว่าเบอร์ 1 ซึ่งได้คะแนนเสีย 64 เสียง ส่วนช่วงระหว่างรอการลงคะแนนเสียง  ครูลลนา กับข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนที่อยากเล่านิทานให้น้องๆ ฟังออกมาเล่า  และครูก็ได้เล่าให้นักเรียนฟังด้วย  ข้าพเจ้าจึงอยากจะแนนนำ เวบไซต์ที่มีนิทานดีๆ เพื่อนำไปเล่าสอนข้อคิดคุณธรรมให้กับนักเรียนนะคะ

       http://www.whitemedia.org/wma/content/category/3/3/15/

       http://e-sop.tursiam.com/

      

เขียน 17 Jun 2010 @ 23:58 () แก้ไข 16 Nov 2010 @ 11:12, ()


ความเห็น (0)