อนุทิน 65824 - KRUDALA

KRUDALA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       หน้าที่ครูเวรต้องไปโรงเรียนแต่เช้า นักเรียนชั้นป.6 ทำหน้าที่กรรมการนักเรียนได้ดี นำร้องเพลงชาติได้ชัดเจน ผ.อ.กับครูมีความเห็นว่าควรฝึกให้เป็นคนร้องนำแทนคนเดิม ที่ขึ้นเสียงสูงเกินไป พอถึงตอนท้ายไปไม่ไหวก็หลบเสียงต่ำ วันแรกๆก็คิดว่าคงดีขึ้น แต่หลายๆวันผ่านไปก็ยิ่งพบว่าผิดธรรมชาติของการร้องเพลงชาติ  เสียงผ่านเครื่องขยายเสียงทำให้ได้ยินไปทั่ว ครูคนอื่นก็ไม่มีใครกล้าท้วงเพราะครูดนตรีที่คุมวงดุริยางค์สอนมาอย่างนี้ จนผ.อ.โรงเรียนท้วงขึ้นมาตอนครูมัธยมไม่อยู่นี่แหละ หลายอย่างนะที่ครูมัธยมทำไม่ค่อยถูก ผ.อ.อนุญาติให้อ้างชื่อผ.อ.ได้ถ้าจะต้องทักท้วงการทำงานที่ไม่ถูกของเขา เรียกว่า "บัวไม่ให้ช้ำ น้ำไม่ให้ขุ่น" แหละนะ

เขียน 17 Jun 2010 @ 23:24 ()


ความเห็น (0)