อนุทิน 658 - อ.อาลัม

วันนี้ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการบันทึกติดตามการมอบหมายงาน พยายามจะนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ ก็กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้โปรแกรม

เขียน 15 Apr 2008 @ 16:46 ()


ความเห็น (0)