อนุทิน #658

วันนี้ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับการบันทึกติดตามการมอบหมายงาน พยายามจะนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและเป็นระบบ ก็กำลังอยู่ในช่วงทดลองใช้โปรแกรม

เขียน:

ความเห็น (0)