อนุทิน 65798 - โสภณ เปียสนิท

วันเสาร์ที่ 19มิย.นี้ไปสอนที่วิทยาลัยจักรีรัช บ้านโป่งอีกครั้งแล้ว

เป็นครั้งที่3 หาประสบการณ์ร่วมกันระหว่างครูและศิษย์

เขียน 17 Jun 2010 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)