อนุทิน 65746 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๕๓. แนะแนวหลานเพื่อวางแผนชีวิตการศึกษา ๒๐ ปี

ผมมีหลานลูกพี่ชายและพี่สะไภ้เป็นเด็กหญิงอายุแค่ ๑๐ กว่าขวบแต่ความสามารถศิลปะนั้นรอบด้าน ทักษะการเรียนรู้ วุฒิภาวะและการแสดงออก เกินความเป็นเด็กมาก สำเร็จในการเรียนทุกด้านอย่างดี นอกหลักสูตรก็รักการอ่านและการเขียนอย่างกับผู้ใหญ่ ทางด้านศิลปะนั้นได้รับรางวัลระดับชาติจากหลายเวทีอยู่เสมอ ล่าสุดก็ได้รางวัลยอดเยี่ยมจาก ปตท.ซึ่งจะได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯอีกครั้งในหลายครั้งของเธอ แม่พ่อและป้าซึ่งทำงานอยู่อเมริกาอยากเอาเธอไปเรียนและให้เติบโตในต่างประเทศ มาหารือผมเพราะผมกับหลานมักคุยกันเรื่องรูปเขียนและหนังสือ ผมบอกว่าหลานคนนี้เป็นผู้ใหญ่และได้ประสบการณ์ชีวิตกว้างขวางมากแล้ว จะไปตอนโตหรือตอนเด็กก็มั่นใจได้ว่าเธอจะเป็นนักเรียนและพัฒนาตนเองตลอดชีวิตแน่นอน หากไปตั้งแต่ยังเด็ก ผมบอกให้รักษาความสนใจเรียนไปทางศิลปะและสะสมความเป็นนักพัฒนาการดำเนินงานระหว่างประเทศในมิติใหม่ๆทางศิลปะ ทำให้คนร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคมมากยิ่งๆขึ้นโดยวิธีทางศิลปะ อย่ามุ่งเป็นเลิศเพื่อตัวเองเลย

เขียน 16 Jun 2010 @ 15:36 () แก้ไข 16 Jun 2010 @ 22:19, ()


ความเห็น (0)