อนุทิน 65743 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๕๒. ผลงานและบทเรียนชีวิตของจิตรกรไทย : ถวัลย์ ดัชนี โดย นักเขียนปากกาทอง ไมตรี ลิมปิชาติ

เย็นเมื่อวาน ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ผมถือโอกาสแวะร้านหนังสือเคล็ดไทยในลานวัฒนธรรมมหิดล หลังมหาวิทยาลัย ได้หนังสือติดมือ ๒ เล่ม ๑ ในนั้นเป็นหนังสือชีวิตและผลงานนักจิตรกรรมสากล มนุษย์ต่างดาว : ถวัลย์ ดัชนี โดย ไมตรี ลิมปิชาติ นักเขียนแถวหน้าคนหนึ่งของประเทศ ถวัลย์ ดัชนี เป็นจิตรกรระดับโลกที่นำเสนอความเป็นสากลจากวิธีคิดของท้องถิ่น มีสตูดิโอในหลายประเทศและแสดงผลงานทั่วโลก ในประเทศไทยนั้นเขาทำบ้านที่เชียงราย เป็นทั้งการจัดวางทางศิลปะและเป็นแหล่งสะสมผลงานกว่า ๓๐ หลังโดยมุ่งสร้างให้เป็นมรดกทางศิลปะทั้งของสังคมไทยและสังคมโลก ชีวิตและผลงานของเขาเป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ ไมตรี ลิมปิชาติ ผู้นำมาเขียนถ่ายทอดก็เป็นน้อยคนที่สามารถเข้าถึงชีวิตคนทำงานศิลปะ จึงเป็นงานเขียนทางศิลปะอีกแนวหนึ่งที่หาอ่านยากด้วยเช่นกัน

เขียน 16 Jun 2010 @ 13:40 () แก้ไข 18 Jun 2010 @ 00:20, ()


ความเห็น (0)