อนุทิน 65736 - โสภณ เปียสนิท

14มิย.53 จ่ายเงินค่าต้นกล้าปลูกต้นไม้แก่โลกร้อน 1300 ต้น/บาท

จ่ายค่าปลูก 3700บาท

จ่ายค่ายานพาหนะ 33600บาท

เขียน 16 Jun 2010 @ 10:21 ()


ความเห็น (0)