อนุทิน 65705 - นาง...มณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์

ได้รับมอบหมายให้เตรียมเรื่องเล่าเพื่อรับการเยี่ยมของสรพ.+สปสช.

เขียน 15 Jun 2010 @ 21:19 ()


ความเห็น (0)