อนุทิน 65703 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • ผู้เขียนเริ่มต้นให้นักเรียนชั้น ม.๖ ทุกคนฝึกเขียนอนุทินชีวิต
  โดยเล่าเรื่องที่ตนประทับใจในแต่ละสัปดาห์
  ส่งครูทุกอาทิตย์ ๆ ละไม่ต่ำกว่า ๑๐ บรรทัด
  เพื่อฝึกพัฒนาการทางด้านความคิด  และการใช้ภาษา
 • นักเรียนเกือบสองร้อยคนที่ครูต้องนั่งตรวจงาน 
  งานหนักไม่น้อยแต่ก็ได้ประโยชน์ที่ทำให้เห็นตัวตนของเด็ก
  แต่ละคนในแง่มุมต่าง ๆ  ทำให้ครูเข้าใจปัญหาใน
  ชีวิตของเด็ก ๆ มากขึ้น   เพราะงานเขียนคือกระจกเงาส่องสะท้อนตัวตนของ
  คนเขียน  ยกเว้นแต่ผู้เขียนที่จิตผิดปกติเท่านั้นที่สามารถบิดเบือนธรรมชาติที่
  แท้จริงแห่งจิตตนได้
เขียน 15 Jun 2010 @ 20:22 () แก้ไข 15 Jun 2010 @ 21:42, ()


ความเห็น (0)