อนุทิน 65696 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เช้ามืดไปออกกำลังกาย
  • ซื้อกรอบหลุยส์ใส่ภาพ กรอบละ 500 จำนวน 2 กรอบ ค่ารูปขยาย 15 นิ้วเคลือบ แผ่น ละ 390 ร้านรามาแพงเกินเหตุ(กระดาษโกดัก)
  • ประชุม ผู้บริหารมัธยมปลายที่ ศกม. ได้ข้อสรุปการอบรมเพื่อพัฒนาครูทั้งระบบ หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เน้นหลักสูตรแกนกลางกศ.ขั้นพื้นฐาน 2551 3 วัน 2-4 ก.ค. 2553 นัดประชุมคณะทำงาน 6 คน วันที่ 21 มิ.ย.53 นี้
  • บ่ายไปเลยอนุกูล รอประชุมบ่ายที่ ศกม.เรื่องการออกไปนิเทศโรงเรียนม.ปลาย
เขียน 15 Jun 2010 @ 16:27 ()


ความเห็น (0)