อนุทิน #65690

๑๑๒๕-๑๒๑๕ สอน Solid State Physics นนอ.ชั้นปีที่ ๓ วด. เรื่อง Reciprocal Lattice

เขียน:

ความเห็น (0)