อนุทิน 65688 - krutoiting

  ติดต่อ

รับมอบหมายงานด้านทุนนักเรียนก็โอเค ทำได้

เตรียมพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่สุพรรณบึงฉวาก

น่าจะมีสมุดบันทึกเล็กๆให้นักเรียนคนละเล่ม

และไกด์นำว่านักเรียนจะเรียนรู้อะไรบ้าง อย่างไร

ประโยขน์ที่ได้รับ

และสุดท้าย จะนำไปใช้อย่างไร

  เขียน:  

ความเห็น (0)