อนุทิน 6567 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

Knowledge Generation

เมื่อคืนดูทีวีจนถึงสองทุ่มครึ่ง ไม่มีรายการที่น่าสนใจ ก็เลยไปคว้าหนังสือที่ยืมมาจากห้องสมุด สองอาทิตย์แล้วแต่วางไว้ใต้เตียง ชื่อหนังสือ Working Knowledge:How Organizations Manage What They Know  Authors: Thomas H.Davenport and Laurence Prusak1998

อ่านไปถึง Chapter 3 Knowledge Generation มีจุดที่น่าสนใจที่กล่าวถึงการสร้างองค์ความรู้ นั้นมีวิธีการได้มาดังต่อไปนี้

1. Acquistion

2. Rental

3. Dedicated Resources

4. Fusion

5. Adaptation

6. Networks

7. Common Factors

 

Only those ideas that are least truly ours

Can be adequately expressed in words

                      -Henri Bergson

เขียน 20 May 2008 @ 08:17 ()


ความเห็น (0)