อนุทิน #65658

ความงอกงามของภาพในอดีต..

เริ่มจางหายไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ...

โลกยิ่งได้รับการพัฒนามาก เท่าไร

ความห่างของชนชั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น..


เขียน:

ความเห็น (0)