อนุทิน 65658 - ราชิต สุพร

  ติดต่อ

ความงอกงามของภาพในอดีต..

เริ่มจางหายไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ...

โลกยิ่งได้รับการพัฒนามาก เท่าไร

ความห่างของชนชั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น..


  เขียน:  

ความเห็น (0)