อนุทิน 65658 - ราชิต สุพร

ความงอกงามของภาพในอดีต..

เริ่มจางหายไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆ...

โลกยิ่งได้รับการพัฒนามาก เท่าไร

ความห่างของชนชั้นก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น..


เขียน 14 Jun 2010 @ 14:34 ()


ความเห็น (0)