อนุทิน 65654 - เสียงเล็กๆ فؤاد

เสร็จสิ้นสมบูรณ์ไปอีกหนึ่งโครงการสำหรับรายงานการวิจัยเรื่อง "การรวบรวมคำศัพท์ภาษาอาหรับที่ควรรู้ของนักเรียนชั้น ม.๖" ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี ๒๕๕๓ โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. (อัลฮัมดุลิลละฮฺ)

เขียน 14 Jun 2010 @ 12:50 ()


ความเห็น (0)