อนุทิน 6565 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

ผมได้รับอีเมลล์ฉบับหนึ่ง ที่พูดคุยถึง ความทุกข์

ผมคิดว่า ทุกข์ที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ต้องมีวิธีการดับทุกข์ หากเรายังเก็บทุกข์นั้นไว้ ทุกข์ก็จะทำร้ายเราทุกเวลา ทำยังไงให้ทุกข์นั้นคลายไปอย่างรวดเร็ว

ทำอย่างไรให้รู้เท่าทัน...

ถอดบทเรียนเรื่องนี้ไว้ที่  Paramattha : ปรมัตถะ » จะให้ทำอย่างไร เมื่อถูกพิษแห่งรัก

เขียน 20 May 2008 @ 07:30 ()


ความเห็น (0)