อนุทิน 65632 - ครูทับทิม

  ติดต่อ

         วันที่ 11 มิถุนายน 2553 เข้าร่วมประชุมสามัญกลุ่มโรงเรียนหนองคล้า และอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา" ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล  มีครูเข้าร่วมการประชุมประมาณ 80 ท่าน มีความยินดีมากที่ได้เข้าร่วมและได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครูในกลุ่ม

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)