อนุทิน 65604 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • อบรมเชิงปฎิบัติการ ตัดต่อวีดิโอ ที่ ผาเมืองวิทยาคม ธงชัย นิศรามาถึงแล้ว
  • เริ่มการอบรมตามคิวที่กำหนดไว้ คือ คาบ 1 การจัดการความรู้ออนไลน์ผ่านบล็อก  ตัวอย่างการทำสคริบป์ ตัวอย่างวีดิโอ คาบ 2 เริ่มลงโปรแกรม การเริ่มต้นใช้งาน  การทำไตเติ้ล การนำเข้าภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียง
  • บ่ายคาบ3 การใช้เอฟเฟค การตัดส่วนของภาพ เสียง คาบ 4 การให้ภาพเคลื่อนไหว ช้าหรือเร็วกว่าปกติ ให้การบ้านไปเตรียมตัดต่อมานำเสนอ
  • อาทิตย์ 13 มิ.ย. คาบ 1 การลงโปรแกรมอัดเสียง ฝึกอัดเสียง ตัดเสียง เปลี่ยนสกุลของเสียงเพื่อนำมาใช้ การทำ Sub-title การซ้อนภาพในหน้าจอเดียวกัน การใอฟฟเฟคพื้นหลังด้วย Jumpback.mov การจบด้วยตัววิ่ง คาบ 2 การนำออกวีดิโอ การเขียนลงบนแผ่นดีวีดี บ่าย คาบ 3 ให้เวลาตัดต่อ นำออกเป็นไฟล์วีดิโอ สุ่มนำเสนอ 6 คน
  • พิธีปิด มอบของที่ระลึกและค่าตอบแทน โทรฯสอบถามการอบรมโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์และการแข่งขันหุ่นยนต์เรียบร้อยดี ชกว.ได้ตัวแทนทุกรายการ
  • กลับแวะซื้อของฝาก มอบเงินให้คณะเป็นค่าตอบแทน กลับถึงเลย 17.30 น.

 

เขียน 12 Jun 2010 @ 08:28 () แก้ไข 14 Jun 2010 @ 11:30, ()


ความเห็น (0)