อนุทิน 65534 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๕๐. การศึกษาเรียนรู้และวัฒนธรรมของพลเมือง

การเคลื่อนไหวการเมืองของสังคมไทย ๓-๔ ปีที่ผ่านมากระทั่งพลิกผันเป็นวิกฤติที่สั่นสะเทือนทั้งต่อสังคมไทยและทั่วโลก การเมืองภาคประชาชนและสื่อมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างมากมายมหาศาล แต่เป็นความตื่นตัวและแสดงความมีส่วนร่วมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และแรงปะทะ ถูกโหมแรงปะทุทางอารมณ์ด้วยการปลุกปั่น ขาดการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในอนาคต หากไม่เพิ่มลงทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนระบบโครงสร้างทางวัฒนธรรมและมิติสติปัญญาที่บูรณาการกับวิถีชีวิต สังคมซึ่งเข้าถึงสื่อรอบด้านจะตื่นตัวได้มากกว่าเดิมและเป็นพลังที่โน้มไปสู่ความรุนแรงได้มากกว่าเดิมหลายเท่า ต้องมุ่งพัฒนาความสามารถเผชิญแรงกดดันและจัดการส่วนรวมด้วยวิถีการใช้สติปัญญาและสร้างสรรค์ พัฒนาการเรียนรู้ของพลเมืองและชุมชน พัฒนาสื่อ ศิลปะ การศึกษา การศึกษาอบรมทางจิตใจและพัฒนา Soft Science - Soft culture การสร้างความรู้ การพัฒนาพื้นที่ทางปัญญาและสังคมแห่งการเรียนรู้ที่บูรณาการมิติชีวิตและการทำมาหากินของชุมชน สังคมแห่งการอ่าน เขียน พูด และแสดงความสร้างสรรค์

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)