อนุทิน #65515

  ติดต่อ

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นพลังให้จิตมีพลังที่จะบรรลุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)