อนุทิน #65515

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นพลังให้จิตมีพลังที่จะบรรลุ

เขียน:

ความเห็น (0)