อนุทิน 65511 - พระ มงคล มงคล ถีราวุฒิ

เราจะทำอะไรให้แผ่นดิน

ประเทศของเราก็เท่ากับบ้านของเรา บ้านของเราต้องการ เราก็รัก ฉะนั้นเราจะต้องช่วยกันรักษาบ้าน และบุคคลที่อยู่ในบ้าน ให้อยู่ดีมีสุข ทุกคนในบ้านจะต้องรักกัน ไม่ทะเลาะแย่งชิงสิ่งที่มีอยู่ภายในบ้าน นำมาเป็นของ ๆ ตนแต่เพียงผู้เดียว

เขียน 11 Jun 2010 @ 00:07 ()


ความเห็น (0)