ติดต่อ

อนุทิน #65500

๑๐ - ๑๑  มิถุนายน เข้าร่วมประชุมพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่ง สรพ.จัดให้เป็นครั้งที่ ๒.....เย็นฉ่ำด้วยสายฝนตอนกลางคืน..

  เขียน:  

ความเห็น (0)