อนุทิน 65500 - เจษฎา

เจษฎา

๑๐ - ๑๑  มิถุนายน เข้าร่วมประชุมพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่ง สรพ.จัดให้เป็นครั้งที่ ๒.....เย็นฉ่ำด้วยสายฝนตอนกลางคืน..

เขียน 10 Jun 2010 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)