อนุทิน 65500 - เจษฎา

เจษฎา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๐ - ๑๑  มิถุนายน เข้าร่วมประชุมพัฒนาทักษะการเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่ง สรพ.จัดให้เป็นครั้งที่ ๒.....เย็นฉ่ำด้วยสายฝนตอนกลางคืน..

เขียน 10 Jun 2010 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)