อนุทิน 65488 - ณัฐพัชร์

 มนุษย์กับความจริง ดี งาม

เกรดตก -> เพื่อนล้อ -> เครียด -> เผาโรงเรียน <= ผลพวงจากการปฏิรูปการศึกษา?? ที่เน้นเด็กเรียนดี เรียนเก่ง เป็นมนุษย์ที่มีสมองเป็นเลิศ เน้นทางวัตถุ แต่จิตใจความเป็นมนุษย์ จิตสำนึกที่สวนทางกัน หรือ มีผลพวงจากภาพสื่อเหตุการณ์ที่ผ่านมา?? เกิดการเลียนแบบของเยาวชน ..

เขียน 10 Jun 2010 @ 13:13 () แก้ไข 10 Jun 2010 @ 13:18, ()


ความเห็น (0)