อนุทิน 65483 - panchatan

panchatan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวานได้ฟังเทปของหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ อีกครั้งหนึ่ง น้ำเสียงของท่านทุ้มและกังวาลน่าฟังอย่างยิ่ง ท่านว่า ความทุกข์แบ่งได้เป็นสอง  ทุกข์ทางกายหนึ่ง ทุกช์ทางใจอีกหนึ่ง  ทุกข์ทางกายแม้จะเป็นสิ่งที่ทนได้ยากก็จริง แต่น้ำหนักหรือความรุนแรงของทุกข์ จะน้อยกว่าทุกข์ทางใจ

ท่านว่าทุกข์ทางใจถ้าเกิดขึ้นกับผู้ใดแล้ว ต้องรีบแก้ไข ทุกข์ทางใจนี้ เกิดจากที่ผู้นั้นขาดการศึกษาหรือการทำความเข้าใจในขันธ์ห้า ไม่เข้าใจเนื้อแท้ของไตรลักษณ์

การศึกษาธรรมะหรือการปฏิบัติธรรม ถ้าไม่เจริญสติและไม่มุ่งละกิเลสแล้ว เดินผิดทางแน่นอน  เทศนาของท่าน กระทัดรัด เข้าใจง่าย พูดไปเรื่อยๆ ไม่มีสะดุดหรือขาดขาดหายหาย ฟังได้ไม่มีเบื่อ

เขียน 10 Jun 2010 @ 08:36 ()


ความเห็น (0)