อนุทิน 65434 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

@ "...อย่าเสียดายวันเวลาที่เคยเจ็บ
เธอจงเก็บเอาไว้ใช้ภายหลัง
เปลี่ยนความเจ็บเก็บเอาไว้ให้พลัง
ยามผิดหวังนึกทุกครั้งเคยเจ็บมา

@ มีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทราย
คนทั้งหลายนับไม่ถ้วนจำนวนค่า
ทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านกาลเวลา
คนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทน..."

                   (บทกลอนเก็บตก  ขออภัยไม่ทราบนามผู้แต่ง)

  เขียน:  

ความเห็น (0)