อนุทิน 65406 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
  • หน้าต่างแสดงความคิดเห็นของโกทูโนว์เปลี่ยนไป...
    วันนี้มาแปลกมีกฎกติกาเตือนก่อนเขียน
  • คิดถึงกฎหมาย และพระวินัยของพระพุทธเจ้า...
    เกิดขึ้นเพราะมีผู้ไม่รู้จักกาลเทศะและความเหมาะสม... 
    จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมส่วนรวม
  • น่าเห็นใจคนดีที่ต้องพลอยรำคาญใจกับเรื่องหยุมหยิมเหล่านี้...
เขียน 08 Jun 2010 @ 17:00 () แก้ไข 08 Jun 2010 @ 17:01, ()


ความเห็น (0)