อนุทิน 65406 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • หน้าต่างแสดงความคิดเห็นของโกทูโนว์เปลี่ยนไป...
    วันนี้มาแปลกมีกฎกติกาเตือนก่อนเขียน
  • คิดถึงกฎหมาย และพระวินัยของพระพุทธเจ้า...
    เกิดขึ้นเพราะมีผู้ไม่รู้จักกาลเทศะและความเหมาะสม... 
    จึงก่อให้เกิดปัญหาต่อสังคมส่วนรวม
  • น่าเห็นใจคนดีที่ต้องพลอยรำคาญใจกับเรื่องหยุมหยิมเหล่านี้...
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)