อนุทิน 65402 - ดร. ไมตรี สุนทรวรรณ

Franchises เป็นการสร้างองค์กรเชิงกลยุทธ์อย่างหนึ่ง ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบ Transorganizational Change ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดมาก

เขียน 08 Jun 2010 @ 14:57 ()


ความเห็น (0)