อนุทิน #65402

Franchises เป็นการสร้างองค์กรเชิงกลยุทธ์อย่างหนึ่ง ในลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบ Transorganizational Change ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดมาก

เขียน:

ความเห็น (0)