อนุทิน 65362 - นายที

นายที
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  ;ครู หรือ ครุ หรือ คุรุ เป็นคำนาม หมายถึง ผู้สั่งสอน สำหรับวันครูนั้น ตามความเชื่อโดยทั่วไปของไทย ถือว่าวันพฤหัสบดี คือ วันครู หรือ ครุวาร ความจริงแล้ว วันครู ตามที่ได้มีการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ พ.ศ. 2488 ได้ประกาศให้ วันครู ของประเทศไทย ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี โดย วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ. 2500 เพื่อระลึกถึงพระคุณครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน ดังคำกล่าวของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และ ประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ที่ว่า "ที่อยากเสนอในตอนนี้ ก็คือว่า เนื่องจากผู้เป็นครูมีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่า วันครูควรมีสักวันหนึ่ง สำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลาย ได้แสดงความเคารพ สักการะต่อบรรดาครู ผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่าสำหรับ คนทั่วไปถ้าถึงวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำเอาอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้า มาทำบุญ ทำทาน คนที่สองรองลงไป ก็คือ ครูผู้เสียสละ ทั้งหลาย

เขียน 07 Jun 2010 @ 21:22 ()


ความเห็น (0)