อนุทิน 65333 - เสียงเล็กๆ فؤاد

รับทราบผลการพิจารณารายงานความก้าวหน้าจาก สำนักวิจัย สถาบันพระปกเกล้า ผ่านไปอีกเปราะหนึ่งโล่งไปอีกช่วงหนึ่งเหลือรอบสุดท้ายฉบับสมบูรณ์  รอบนี้ผิดคาดกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเร็วกว่าที่คาดไว้หลายอาทิตย์ ต่างจากปีก่อนเป็นเดือน

 อัลฮัมดุลิลละฮฺ...

เขียน 07 Jun 2010 @ 12:41 ()


ความเห็น (0)