อนุทิน 65305 - กระเป๋าตังค์

  ติดต่อ

"หัดพึ่งตัวเอง ยึดหลักพอเพียง พอดี พอเหมาะ รู้จักเรียนรู้วิทยาศาสตร์ใกล้ตัว

ดีกว่าไปเรียนรู้ในห้องเรียนไหนๆ ... อยากให้ทุกคนทำในสิ่งเล็กๆ อย่ามองข้ามสิ่งใกล้ตัว

... "

  เขียน:  

ความเห็น (0)