อนุทิน 65298 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 • "...สิ่งที่เห็นจริงอาจไม่ใช่ของจริง..."
 • ...บ่อยครั้งที่คนเรามักติดอยู่กับ "มายาภาพ" ภายนอกที่เราสัมผัส...
  อย่าด่วนตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะภาษาที่เขาแสดงออก  กิริยาท่าทางที่เขาอาจ
  เสแสร้ง... ศีลและความสะอาดของผู้อื่นพึงรู้ได้เมื่ออยู่ใกล้ชิดกัน..
  คนเราอาจหลอกลวงคนนับแสนนับล้าน... แต่ไม่อาจหลอกตนเองได้
 • จงฝึกตนให้มี "สัญชาตญาณแห่งคนตรง"  เพื่อคงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีที่มีค่า
  ยิ่งกว่าชีวิต

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)