อนุทิน 65284 - พัฒนาตนเอง "สู่ยุคIT"

ผิดไหม? ถ้าจะทำตาม "ใจตัวเอง" แต่ต้องทำให้ใครอีกหลายคนรอบข้าง "เสียใจ"

ยุติธรรมไหม ? ถ้าทำให้คนรอบข้าง"ไม่ต้องเสียใจ" แต่ ตัวเอง "ทรมาน"

เขียน 06 Jun 2010 @ 12:43 ()


ความเห็น (0)