อนุทิน 65278 - ครูทับทิม

     วันที่ 5 มิถุนายน 2553 ได้เข้ารับการอบรม เรื่อง การสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2003 โดย ศน.ประจักษ์  ศรสารี  ได้รับความรู้เป็นอย่างมากใช้เทคนิคจากคุณสมบัติของ Excel ของการกำหนดเงื่อนไข (if) การกำหนดภาพพื้นหลัง การจัดภาพ แถว คอลัมน์ การผสานเซล์ การรวมคะแนน (sum) การเชื่อมโยงแผ่นงาน การซ่อนแผ่นงาน และการล็อกเซลล์

เขียน 06 Jun 2010 @ 10:01 ()


ความเห็น (0)